تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک !

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک !

 

این طرحهای زیبا و مجسمه های منحصر به فرد توسط هنرمند ژاپنی Motoi Yamamoto از نمک ساخته شده اند.

این هنرمند با استعداد هنر چیدمان خلاقانه و بی نظیر خود را از صدها کیلو نمک و با صرف زمان زیاد خلق کرده است.

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 1

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 2

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 3

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 4

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 5

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 6

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 7

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 8

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 9

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 10

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 11

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 12

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 13

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 14

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 15

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 16

تصاویر آثار هنری ساخته شده بانمک ! - تصویر 17

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه