مهر: با تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار وضعیت افزایش دستمزدهای مدیران و افراد دارای پست شاغل در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار نیز مشخص می شود. هرچند میزان افزایش حقوق امسال مشمولان قانون کار و نیروهایی عادی به میزان ۲۵ درصد است، اما مدیران و افراد دارای پست برای هر ماه کار تا ۷ برابر یک نیروی عادی می توانند حقوق دریافت کنند. به گفته مقامات کارگری کشور، با اینکه حقوق کارگران و مدیران باید تفاوت هایی را داشته باشد، اما با این حال فاصله فعلی و تفاوت ۷ برابری حقوق و ...

مهر: با تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران و مشمولان قانون کار وضعیت افزایش دستمزدهای مدیران و افراد دارای پست شاغل در بنگاه ها و واحدهای مشمول قانون کار نیز مشخص می شود. هرچند میزان افزایش حقوق امسال مشمولان قانون کار و نیروهایی عادی به میزان ۲۵ درصد است، اما مدیران و افراد دارای پست برای هر ماه کار تا ۷ برابر یک نیروی عادی می توانند حقوق دریافت کنند.

به گفته مقامات کارگری کشور، با اینکه حقوق کارگران و مدیران باید تفاوت هایی را داشته باشد، اما با این حال فاصله فعلی و تفاوت ۷ برابری حقوق و دستمزد در این بخش، شکاف قابل توجهی است. با این حال، مدیران ارشد واحدهای مختلف دریافتی هایی به مراتب بیشتر از ۷ برابر نیز دارند.

Modir[WwW.Kamyab.IR]

حقوق هر مدیر ۷ برابر نیروی عادی

در حالی که حداقل دستمزد سال جاری میلیون ها مشمول قانون کار و کارگر شاغل در واحدهای مختلف اقتصادی ۹۷ هزار و ۴۲۵ تومان افزایش یافته است، اما این میزان برای مدیران تا ۶۸۲ هزار تومان است.

با اینکه تعداد مدیران شاغل در واحدهای اقتصادی و بنگاه های مشمول قانون کار تا ۱۰ درصد از کل نیروها برآورد می شوند، اما هر مدیر در سال جاری برای هر ماه ۳ میلیون و ۴۰۹ هزارتومان دریافت می کند. البته در مواردی نیز مدیران دریافتی هایی به مراتب بیشتر از ارقام یادشده خواهند داش��.

با توجه به شکاف های موجود بین حقوق مدیران و نیروهای عادی مشمول قانون کار، حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال کارگران با دریافتی های مدیران ۲ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان تفاوت دارد.

شکاف ۲٫۹ میلیونی حقوق مدیران و کارگران

هرچند تاکید گزارش این است که مدیران به واسطه تخصص، مهارت، ساعات کاری و مسئولیت های بعضا سنگینی که بر عهده دارند طبیعتا باید از دریافتی های بالاتری نیز برخوردار باشند، اما دست و دل بازی هایی که درباره حقوق و مزایای مدیران نسبت به نیروهای تحت پوشش صورت می گیرد، در مواردی قابل توجه است. به عبارتی در مواردی سرمایه گذاران بنگاه ها و مدیران ارشد مزایایی را برای مدیران میانی خود در نظر می گیرند که با وضعیت پرداختی ها به نیروهای آن واحد قابل مقایسه و توجیه نیست.

بر پایه این گزارش، با فرض ۷ برابر بودن حقوق یک مدیر و فرد صاحب پست نسبت به دیگر نیروهای مشمول قانون کار، میزان حقوق مدیران در سال جاری نسبت به سال گذشته به میزان ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت و از ۲ میلیون و ۷۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان سال ۹۱ به ۳ میلیون و ۴۰۹ هزارتومان در سال جاری خواهد رسید. البته این ارقام بدون در نظر گرفتن فوق العاده ها و مزایای دیگری است که در بسیاری از واحدها برای مدیران به صورت جداگانه در نظر گرفته می شود.

افزایش شکاف حقوق مدیران و نیروی کار

با اینکه میزان افزایش حقوق کارگران و حداقل بگیران از ۱۵۰ هزارتومان سال ۸۵ تا ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان سال ۹۲ به میزان ۶۷ درصد بوده است، اما این میزان رشد برای مدیران و افراد صاحب پست در فاصله سال های یادشده حداقل به میزان ۶۹ درصد بوده و از ۱ میلیون و ۵۰ هزارتومان سال ۸۵ به ۳ میلیون و ۴۰۹ هزارتومان در سال ۹۲ رسیده است. هرچند در درصد رشد اختلاف چندانی وجود ندارد، اما بزرگی عدد حقوق مدیران نسبت به کارگران باعث افزایش سال به سال حقوق این دو گروه شده است.

جدول تغییرات حقوق و دریافتی کارگران و مدیران مشمول قانون کار

(ارقام به تومان)

سال حداقل‌دستمزدکارگران حداکثر‌دریافتی‌‍مدیران میزان‌افزایش‌دریافتی‌کارگرنسبت به سال قبل میزان‌افزایش‌دریافتی‌مدیران‌نسبت به سال قبل
۸۵ ۱۵۰۰۰۰ ۱۰۵۰۰۰۰ ۲۷۴۰۸ ۱۹۱۸۵۶
۸۶ ۱۸۳۰۰۰ ۱۲۸۱۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۲۳۱۰۰۰
۸۷ ۲۱۹۶۰۰ ۱۵۳۷۲۰۰ ۳۶۶۰۰ ۲۵۶۲۰۰
۸۸ ۲۶۳۵۲۰ ۱۸۴۴۶۴۰ ۴۳۹۲۰ ۳۰۷۴۴۰
۸۹ ۳۰۳۰۰۰ ۲۱۲۱۰۰۰ ۳۹۴۸۰ ۲۷۶۳۶۰
۹۰ ۳۳۰۳۰۰ ۲۳۱۲۱۰۰ ۲۷۳۰۰ ۱۹۱۱۰۰
۹۱ ۳۸۹۷۰۰ ۲۷۲۷۹۰۰ ۵۹۴۰۰ ۴۱۵۸۰۰
۹۲ ۴۸۷۱۲۵ ۳۴۰۹۸۷۵ ۹۷۴۲۵ ۶۸۱۹۷۵

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه