جسدی در کنار رودخانه باعث وحشت مردم شد! +عکس

جسدی در کنار رودخانه باعث وحشت مردم شد! +عکس

 

1-Vahshat[Nayabfun.com]

شماری از لندن نشین ها از کشف جسد در ساحل رودخانه تیمز خبر دادند، اما ماجرا به اینجا ختم نشد و اهالی شهر همگی نگران شدند. بررسی های پلیس واقعیت را مشخص کرد.

افرادی که صبح چهارشنبه پیاده از کنار رودخانه تیمز لندن گذشتند، هراسناک به پلیس خبر دادند که اسکلت یک انسان را در حاشیه رودخانه به چشم دیده اند.

وحشت عمومی از مشاهده یک جسد در کنار رودخانه

کشف شیئی مشکوک در ساحل رودخانه تیمز لندن جنجال ساز شد

این خبر را در منطقه گِرِیوسِند(Gravesend) گزارش کردند و مشخص شد که آنچه مایه نگرانی بوده، چیزی جز قطعه ای فلزی نیست که طناب پیچ شده و ظاهری شبیه جسد پیدا کرده که در گل فرو رفته است.

کشف شیئی مشکوک در ساحل رودخانه تیمز لندن، همه اهالی پایتخت انگلیس را نگران کرد

2-Vahshat[Nayabfun.com]

این شیء غلط انداز، تازه ترین مجموعه از صدها شی ء مشکوکی است که در سال های اخیر در ساحل رودخانه پیدا شده است.

کشف شیئی مشکوک و جسد مانند در ساحل رودخانه تیمز لندن جنجال ساز شد

شی ء اسکلت شکل با دو میله استخوان شکل به نحوی ساخته شده که گویی انسانی است که به پشت دراز کشیده و زانوهایش را خم کرده و نوارپیچ شده است. شباهت آن رهگذران را به اشتباه انداخته بود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه