دکور حمام کوچک

دکور حمام کوچک

کابینت روشویی معلق

کار گذاشتن کابینت زیر روشویی و روی دیوار زیر پنجره، دکور این حمام را معقول تر کرده است. چراغ های آویزان استوانه ای و آینه گرد که از سقف آویزان شده است، کمک کرده که حس تعلیق در فضا ایجاد شود.

دکور حمام کوچک

تجهیزات شیک

تجهیزات کرومی موجدار، جریان نوری که از پنجره وارد حمام می شود را منعکس می کنند و همین انعکاس کمک می کند حمام بزرگتر به نظر برسد.

در این حمام طاقچه پنجره محل خوبی برای گذاشتن وسایل ضروری است.

دکور حمام کوچک

پیچ و خم

دور تا دور کاشی های کوچک کف حمام، طرح مدوری را که با آینه روی دیوار شروع می شود، تکرار می کنند. این کاشی های مدور دوباره برای دکور دیوار محوطه دوش نیز به کار گرفته شده اند.

دکور حمام کوچک

کابینت صیقلی

کابینت بلندی که بالای توالت تعبیه شده است، محلی برای انبار وسایل ضروری فراهم می آورد. وقتی در کابینت بسته است، سطح آینه ای آن، فضا را منعکس می کند و باعث می شود حمام بزرگتر به نظر برسد.

دکور حمام کوچک

حقه های برای بیشتر کردن فضا

برای جلوگیری از پاشیدن آب دوش، از راه حل زیبا و کاربردی در کشویی شیشه ای استفاده شده است. در شیشه ای اجازه می دهد چشم کل حمام را ببیند و در نتیجه فضای کوچک حمام خیلی محدود و تنگ به نظر نرسد.

دکور حمام کوچک

فضای به روز و هماهنگ

کاشی های مدور کف حمام، به عنوان حاشیه ای دور دیوار دوش، راه خود ر�� به جایگاه دوش باز می کنند. کاشی های سبز به جلوه رنگی را که برای دیوارها به کار رفته است، می افزایند و رنگ های دیگر تضاد را به وجود می آورند.

برای مشاهده صفحات بعد بر روی تصویر هر صفحه کلیک نمایید.
  • دکور حمام کوچک
  • دکور حمام کوچک
  • دکور حمام کوچک
  • دکور حمام کوچک
  • دکور حمام کوچک
  • دکور حمام کوچک
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه