كلاهبرداری 50 ميلياردی مرد افغانی از 50 تهرانی!

کلاهبرداری ۵۰ میلیاردی مرد افغانی از ۵۰ تهرانی!

فردی که خود را تاجر ایرانی معرفی کرده بود ۵۰ میلیارد تومان از ۵۰ نفر کلاهبرداری کرده است. این در حالی است که تعداد شاکیان و رقم کلاهبرداری همچنان در حال افزایش است.

به گزارش مهر، فردی به نام “الف – ب” که بعدا مشخص شده است نام وی جعلی است تحت شرکتی ثبت شده و تجاری همراه با تبلیغات وسیع در روزنامه های پرفورش کشور اقدام به جلب سرمایه از شهروندان تهرانی کرده بود.

این فرد با چهره ای فریبنده با عنوان اینکه سرمایه های افراد بیمه مسئولیت بوده است و جای هیچگونه تردید وجود ندارد مبالغ کلانی را از شهروندان اخذ کرده و به آنها چک ضمانت می داد که بعد مشخص شد حتی چکها هم سرقتی بوده است.

یکی از شاکیان این پرونده می گوید: قرار بود سرمایه ما در قالب خرید و فروش و بازرگانی سیگار، برنج و روغن در گردش باشد و درآمد حاصل از آن به صورت حلال میان سرمایه گذاران تقسیم شود. این فرد کلاهبردار بسیار ظاهری موجه و با ادب داشته و سرمایه گذاران اغلب از قشر بازنشسته بوده اند که تمامی سرمایه خود را به وی واگذار کردند.

اکنون این پرونده بزرگ حدود ۵۰ شاکی دارد که روز به روز در حال افزایش است و پرونده در یکی از دادسراهای تهران در حال بازپرسی است. نکته قابل تامل این است که شاکیان با تحقیق دریافتند که این فرد ایرانی نبوده و تابعیت افغانی داشته است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه