.:: نکاتی درباره نشستن و ایستادن ::.

.:: نکاتی درباره نشستن و ایستادن ::.

هنگامی که در مورد سلامتی صــحبت بـه میـان مـی آیـد بی تـردید وضــعیت صحیـح قرارگـیـری بـدن شـمـا هـنـگام فعالیتهای گوناگون در رأس فهرست عوامل مهم سلامتی قـرار خـواهد گـرفـت، زیـرا بـه انـدازه تغذیه مناسب، ورزش، پـرهـیـز از مواد الکلی و سیگار در حفظ سلامتـی بـدن موثر میباشد. وضـعـیت صحیح قرارگیری اندامها کمک مـی کند تا کـارهـایـتـان را بـا انـرژی بیـشتـر و اسـتـرس و خـستگی کمتر به انجام رسانید.

محققان تاثیرات مختلف فشار نشستن را روی کمر توسط MRI بررسی کردند. آنها ۳ موقعیت مختلف نشستن را بررسی کردند: قوز کردن، صاف نشستن در حد ۹۰ درجه و تکیه دادن در حد ۱۳۵ درجه. نتیجه تحقیقات در جلسه مرکز علمی ‌مجتمع رادیولوژی آمریکای شمالی مطرح شد. آنها به این نتیجه رسیدند که نشستن به صورت ۹۰ درجه یا همان صاف نشستن بدترین نوع نشستن است که به ستون فقرات و مهره‌های گردن آسیب می‌رساند.

NESHASTAN[WwW.Kamyab.IR]

بهترین نوع نشستن زاویه ۱۳۵ درجه است که در واقع می‌توان گفت به همین دلیل است وقتی موقع نشستن از یک بالش کوچک پشت کمراستفاده می‌کنیم، احساس راحتی می‌کنیم. در واقع منحنی کمر را ایجاد می‌کنیم. در بعضی از خودروها یک قسمت اضافی بر روی صندلی در پشت کمر به این منظور به کار برده شده است. سالها پیش محققان فشارهای مهره‌های کمر را در موقعیتهای مختلف بررسی کردند. در آن زمان هنوز MRI اختراع نشده بود، با این حال محققان چیزهای جالب و مهمی‌ را متوجه شدند. در کل به این نتیجه رسیدند که نشستن برای کسانی که مشکل کمر دارند، امر حیاتی به شمار نمی‌آید.

اغلب کسانی که مشکل کمر دارند، یکجا نمی‌نشینند و مدام راه میروند، البته نشستن و برخواستن بسیار هم خوب است اما باید دقت کنیم که با کمر مانند یک جرثقیل رفتار نکنیم که برای دیسک کمر اصلاً خوب نیست. برای بلند کردن اشیاء زانوان خود را خم کنید تا بر کمر فشار وارد نشود. بهترین وضعیت خواب، رو به پشت با زانوان خم و گذاشتن یک بالش کوچک زیر زانوهاست.

مهمترین مسئله این است برای مبتلا نشدن به کمر درد، فعالیت بدنی داشته باشید. بدانید که چگونه کمر سالم داشته باشید بدون اینکه ذره‌ای احساس خستگی کنید. اگر در محیط کار مجبورید مدت طولانی بنشینید، گاهی به خود استراحت دهید و راه بروید. موقع نشستن لگن خود را کمی‌ به جلو بکشید و تکیه دهید تا زاویه بدنتان به ۱۳۵ درجه برسد.

نحوه صحیح ایستادن :

هیچگاه برای مدت طولانی در یک وضعیت ثابت نایستید، هر چند دقیقه یکبار وزن خود را از یک پا به پای دیگر منتقل کنید.

– زمانیکه مجبور هستید، کار را سرپایی انجام دهید و یا در یک مکان بمدت طولانی بایستید، مثل ایستادن در صف، آشپزخانه، ضمن اطوکردن و… پای خود را روی یک پله و یا چهارپایه کوتاهی با ارتفاع حدود cm20-15 قرار دهید به طوریکه یک زانو خم شده، روی چهارپایه قرار گیرد و پس از ده دقیقه پای دیگر را بر روی چهارپایه قرار دهید.

NESHASTAN2[WwW.Kamyab.IR]
- هنگامیکه مجبورید بایستید ولی کاری انجام ندهید مانند سربازان در صبحگاه، ابتدا روی یک پا بایستید (وزن خود را روی یک پا بیاندازید) و پای مقابل را، پای حمایت‌کننده قرار دهید و پس از چند دقیقه پا را عوض کنید.

– در موقع خم شدن برای شستن دست و صورت در دستشویی یک پا را روی پله یا چهارپایه کوتاه بگذارید.

– در موقع ایستادن از گذاشتن دستها به کمر و تکیه کردن به عقب خودداری کنید. بهتر است دستها در جلوی بدن قرار گرفته و تنه مختصری به جلو خم شده، پاها کمی‌از هم باز بوده و یک پا کمی‌جلوتر از پای دیگر قرار گیرد.

نقل از : پرشین استار
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه